Scooter theorie

Voor je een scooter op mag (als chauffeur), heb je een bromfietsrijbewijs nodig. Want een scooter is gelijk aan een bromfiets. Mocht je al een autorijbewijs hebben (rijbewijs B) of een motorrijbewijs (rijbewijs A), dan hoef je geen scooter theorie meer te leren voor een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM). Want in die beide gevallen krijg je dat automatisch dan bijgeschreven op je rijbewijs. Theorie-examen afleggen voor het bromfietsrijbewijs mag vanaf een leeftijd van 15,5 jaar. Pas een half jaar daarna (vanaf je 16e) mag je rijlessen volgen op een scooter of bromfiets en een praktijkexamen doen. Al deze regels gelden overigens ook voor een snorscooter waarop je een snelheid van maximaal 25 km per uur mag bereiken.

Scooter theorie leren – het gemak van een online-cursus

Hoe kun je nu het beste je scooter theorie leren? Dat hangt een beetje af van wat jou goed ligt. Sommige mensen verslinden gemakkelijk een theorieboek over bromfietsen en scooters. Die zijn te koop bij boekenwinkels of online. Er zijn verschillende uitgevers van dit soort boeken. Zorg er wel voor dat wanneer je een boek koopt, dit een actueel exemplaar is. Tweedehandsboeken kunnen fouten bevatten want verkeersregels veranderen soms. Bij rijscholen kun je ook theorielessen gaan volgen. Dat is handig, zeker als je veel vragen hebt. Want de docent kan die dan gaan beantwoorden. Een lesboek zegt niets terug. Tot slot kun je ook een online-cursus volgen. Diverse websites bieden aan om je scooter theorie als voorbereiding op het examen te gaan leren.

Net voor het examen start

Nadat je ervan overtuigd bent dat je de scooter theorie in detail kent, is het tijd om je te laten toetsen via het bromfiets theorie-examen. Je kunt dit individueel afleggen en ook klassikaal. Je moet minstens een kwartier van tevoren op het examencentrum aanwezig zijn en je aanmelden bij een aanmeldzuil. Je spullen kunnen in een locker en via een oproepscherm zie je wanneer je je mag melden bij de balie ‘start theorie-examen’. Hier wordt jouw ID gecontroleerd en krijg je te horen aan welke tafel je kunt aanschuiven.

Het examen zelf

Eenmaal gezeten log je in met je reserveringsnummer. Dan krijg je eerst enkele vragen om te oefenen. Daarna start het echte CBR-bromfiets theorie-examen. Die bestaat uit vijftig vragen, sommige beantwoord je met ja/nee, andere zijn meerkeuzevragen en dan zijn er nog invulvragen (invullen van een getal). Je krijgt verkeerssituaties voorgeschoteld waar vragen aan zijn gekoppeld. Je moet jezelf zien als de bestuurder van de scooter of bromfiets die je in beeld ziet. Welke kennis wordt getoetst?

• Verkeersregels

• Verkeersinzicht

• Verantwoord rijgedrag

• Milieu- en voertuigtechniek

Na het examen zie je meteen of je geslaagd of gezakt bent. De fout beantwoorde vragen worden ook weergegeven. Ben je gezakt, dan weet je welk type vragen je nog beter moet gaan oefenen.

Enkele tips om scooter theorie te oefenen

• Leer alle stof van scooter theorie

• Leer liever een uur per keer dan een halve of hele dag achter elkaar

• Maak samenvattingen van lesstof die je moeilijk vindt

• Herhaal de lesstof minstens een paar keren

• Test jezelf regelmatig door oefenexamens te maken

scooter

Het is niet zelden zo dat er foutieve veronderstellingen worden aangenomen door mensen die bijvoorbeeld van plan zijn om een scooter aan te schaffen. Zij blijken er in de praktijk namelijk nog steeds niet zelden vanuit te gaan dat een scooterverzekering niet verplicht is. Dat is echter wel degelijk zo. De verplichting voor gemotoriseerde voertuigen die geldt in Nederland beperkt zich namelijk in het geheel niet alleen maar tot de auto. Ook voor mensen die eigenaar zijn van een scooter en daarmee de weg op willen geldt deze verplichting dus. Wil jij bijgevolg ook graag een verzekering voor je scooter afsluiten? Blijf dan vooral zeker en vast verder lezen!

Wat is de scooterverzekering?

De scooterverzekering is een verzekering die moet worden afgesloten door iedereen die eigenaar wordt van een scooter en daarmee op de Nederlandse wegen wenst te rijden. Vergelijkbaar met de autoverzekering geldt ook voor deze verzekering dat ze wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Dit geldt althans voor de zogenaamde WA-verzekering. Ook vergelijkbaar met de verzekering voor een auto is het dus alleen de verzekering voor schade aan derden die verplicht dient te worden afgesloten. Dat is een meevaller, want dit is de verzekering met de laagste kosten.

De scooterverzekering zorgt ervoor dat je bent verzekerd voor uiteenlopende schadegevallen. Voor welke schadegevallen dat nu precies geldt is afhankelijk van het type verzekering die je afsluit. Kies je alleen voor de WA-dekking? Dan zal je uitsluitend kunnen rekenen op een dekking van schade aan derden. Is er sprake van een uitgebreidere scooterverzekering? Dan zal je tot de vaststelling komen dat ook andere mogelijke gevallen van schade kunnen worden gedekt.

Hoe kan je een scooterverzekering afsluiten?

De scooterverzekering afsluiten kan op meerdere verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie heb je zoals in de inleiding van deze pagina al aangehaald de mogelijkheid om te kiezen voor een verzekering die enkel en alleen de zogenaamde WA-schade dekt. Het gaat hierbij dan om de schade die jij met jouw scooter aanbrengt aan anderen. Voor dergelijke schade geldt dat ze behoorlijk duur kan uitvallen waardoor het in de praktijk van groot belang is dat je daarvoor bent verzekerd. Wil je graag meer uitgebreider je scooter verzekeren? Dan is dat ook mogelijk.

De scooterverzekering afsluiten kan eveneens door te kiezen voor een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering. Voor deze laatste verzekeringen geldt dat ze niet alleen schade aan derden kunnen verzekeren, maar ook bepaalde schadegevallen die betrekking hebben tot jouw eigen scooter. Heel wat mensen opteren voor één van deze scooterverzekeringen ondanks het feit dat ze in de praktijk wel behoorlijk wat duurder kunnen uitvallen.

Welke scooterverzekering is voor jou de beste keuze?

Het merendeel van de mensen stellen zich in de praktijk de vraag welk type scooterverzekering ze nu precies het beste kunnen afsluiten. Wat deze vraag betreft zal je kunnen vaststellen dat het antwoord erop vrij persoonlijk is. Voor de ene persoon zal namelijk gelden dat hij of zij vooral een zo voordelig mogelijke verzekering voor de scooter zal willen afsluiten terwijl de ander net zal willen kunnen rekenen op zo optimaal mogelijke dekkingen. Veel is in ieder geval afhankelijk van:

 1. De waarde waar je scooter over beschikt;
 2. Op welke manier je van je scooter gebruik gaat maken;

In ieder geval is het altijd de moeite waard om even grondig de diverse mogelijkheden op de markt te vergelijken voordat je een definitieve keuze gaat maken. Enkel en alleen op die manier is het namelijk in de praktijk mogelijk om de voor jou meest optimale verzekering voor je scooter af te sluiten.

Hoe hou je de kosten van deze verzekering zo beperkt mogelijk?

Nu je weet op welke manieren je een scooterverzekering kan afsluiten is het natuurlijk ook niet onbelangrijk om te weten hoe je ervoor kan zorgen dat je de kosten zoveel mogelijk binnen de perken kan houden. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat er op diverse manieren kan worden bespaard. In eerste instantie dien je bijvoorbeeld altijd goed de verzekeringen voor scooters die op de markt zijn terug te vinden te vergelijken. Op die manier haal je er de meest voordelige verzekering meteen tussenuit. Dit is echter niet alles. Hou verder ook rekening met de verschillende tips die we hieronder nog voor jou op een rijtje hebben gezet.

Controleer goed alle dekkingen waarover je beschikt

Bij het afsluiten van een scooterverzekering kunnen de verschillende dekkingen waar je op kan rekenen duidelijk aanzienlijk verschillen. Dit is niet alleen afhankelijk van het type verzekering waar je voor je scooter voor kiest, bovendien kan ook de verzekeraar in kwestie een niet onbelangrijke rol spelen. Voor heel wat verschillende dekkingen geldt dat lang niet iedereen er behoefte aan zal hebben, integendeel. Het loont dan ook altijd de moeite om even grondig de verschillende dekkingen door te nemen waar je mogelijks op kan rekenen wanneer je houder bent van een bepaalde verzekering.

Bovenstaande betekent in de praktijk eveneens dat je regelmatig even een nieuwe herziening moet doen van de verzekering van je scooter. Door de jaren heen spreekt het namelijk voor zich dat de waarde van je scooter kan afnemen wat als gevolg heeft dat ook de vereiste dekkingen beperkter zullen uitvallen. Hier je verzekering aan aanpassen is dan ook altijd de moeite meer dan waard.

Is er een eigen risico van toepassing en hoeveel bedraagt die precies?

Wil je graag een scooterverzekering afsluiten en wil je de kosten op die verzekering zo beperkt mogelijk houden? Dan is het altijd interessant om grondig stil te blijven staan bij het eigen risico dat er op van toepassing is. Concreet betekent dit dat je na moet gaan hoeveel je in geval van schade zelf dient te betalen en voor welk gedeelte de verzekeraar tussenkomst zal verlenen. Hoe hoger het eigen risico is gelegen, des te lager de premie voor je verzekering kan uitvallen. Denk dus in de praktijk zeker niet automatisch dat het altijd het interessantst is om de beschikking te hebben over een verzekering voor een scooter die zich kenmerkt door een zo laag mogelijk eigen risico. Dat is namelijk iets wat je in de praktijk net zomaar even heel wat extra geld kan kosten.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende verzekeringen van Alpina Verzekeringen.

 

 

Voor elke auto die zich op de Nederlands weg begeeft is het vereist dat deze over (minstens) een WA-verzekering beschikt. Dit geldt niet alleen voor de gewone personenauto’s waarover we allemaal beschikken, maar ook voor bijvoorbeeld de oldtimers die er allemaal op de markt zijn terug te vinden. Het verzekeren van een oldtimer is evenwel veelal een dubbeltje op zijn kant. Dat is het gevolg van het feit dat er best een aantal bijzondere voorwaarden aan verbonden kunnen zijn. Voor een oldtimer geldt bijvoorbeeld dat ze veelal over een bepaalde leeftijd dient te beschikken. Bovendien is het ook nog eens zo dat veelal slechts een beperkt aantal specifieke voertuigen voor een oldtimerverzekering in aanmerking komen. Zou jij graag meer willen ontdekken over een oldtimer verzekeren? Dan is het zonder meer de moeite waard om je even te verdiepen in de onderstaande informatie.

Wanneer is een oldtimer verzekeren mogelijk?

Laat ons in eerste instantie maar even kijken naar de globale eisen die een verzekeraar kan verbinden aan een oldtimer verzekeren. De eisen die hiervoor gelden zijn overigens niet vastgesteld. Het is dus eigenlijk aan de verzekeraar om in grote lijnen te bepalen of een bepaalde auto kan worden verzekerd als oldtimer of niet. In ieder geval dien je aandachtig te zijn voor deze voorwaarden:

 1. Is de auto die je wil laten verzekeren goed beveiligd of niet?
 2. Wat is het gehanteerde maximale gewicht voor oldtimer verzekeringen?
 3. De auto dient minstens 10, maar vaak zelfs ten minste 30 jaar oud te zijn;
 4. Er geldt doorgaan altijd een maximum aantal kilometers per jaar;
 5. Een FEHAC-lidmaatschap kan een vereiste zijn;
 6. De auto dient mogelijks van een bepaald, specifiek merk te zijn;
 7. De auto dient te beschikken over een minimale taxatiewaarde;

Bovenstaande maakt meteen duidelijk dat een oldtimer verzekeren niet zo eenvoudig is als het afsluiten van een gewone standaard autoverzekering. Bovendien kunnen de geldende voorwaarden sterk verschillen afhankelijk van de verzekeraar waar je een beroep op doet. Je even grondig verdiepen in de geldende polisvoorwaarden voordat je overgaat tot het afsluiten van een bepaalde oldtimerverzekering is dan ook nooit een overbodige luxe, integendeel.

Welke oldtimerverzekeringen bestaan er allemaal?

Wanneer we het aanbod van een oldtimerverzekering op de markt gaan bekijken kunnen we meteen tot de conclusie komen dat er best een aantal verschillende soorten bestaan. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen de standaard polissen die ook bij een gewone autoverzekering bestaan. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. De WA-verzekering;
 2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
 3. De allrisk oldtimerverzekering;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat er eveneens een onderscheid wordt gemaakt tussen een volwaardige oldtimerverzekering en een zogenaamde semi-oldtimerverzekering. In het eerste geval dien je wellicht rekening te houden met een aanzienlijke beperking voor wat het aantal kilometers betreft dat je jaarlijks kan rijden. Dat is niet het geval bij een semi-oldtimerverzekering. Daarbij is het dan ook in principe gewoon mogelijk om dagelijks met de oldtimer te rijden. Let wel, de kosten voor een dergelijke verzekering liggen doorgaans (uiteraard) een stukje hoger.

Is een youngtimerverzekering een interessant alternatief?

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je niet in aanmerking komt om een oldtimerverzekering af te sluiten voor jouw auto. Dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn. In dat geval kan je namelijk overwegen om een zogenaamde youngtimerverzekering af te sluiten. Het betreft hier een verzekering die ergens tussen de gewone autoverzekering en de oldtimerverzekering in zit. Je kan ook in dit geval deze verzekering gewoon gebruiken voor de auto die je dagelijks gebruikt. Let wel, de kosten die je moet betalen voor een youngtimerverzekering liggen in de praktijk uiteraard wel een stukje hoger in vergelijking met de kosten die moeten worden betaald voor een oldtimerverzekering.

Hoe wordt de premie van een oldtimerverzekering berekend?

Wil je graag een oldtimer verzekeren? Dan spreekt het voor zich dat je graag zal willen weten met welke kosten je daarvoor rekening dient te houden. De premie die moet worden betaald voor de oldtimerverzekering wordt in de praktijk berekend aan de hand van verschillende factoren, namelijk:

 1. De taxatiewaarde waar de oldtimer over beschikt;
 2. De leeftijd van de oldtimer;

In het merendeel van de gevallen kan er worden vastgesteld dat de premie die je moet betalen voor je oldtimerverzekering (aanzienlijk) kan stijgen na verloop van tijd. Deze stijging wordt gerealiseerd door het feit dat de waarde van een oldtimer toeneemt naarmate deze ouder wordt. In bepaalde gevallen is er wel sprake van een oldtimerverzekering met een vaste premie, maar dat is zeldzaam.

Je oldtimer alleen gebruiken tijdens de zomermaanden?

Voor heel wat mensen geldt dat ze hun (cabrio) oldtimer uitsluitend gebruiken tijdens de warme(re) zomermaanden. Dat is natuurlijk perfect mogelijk. In dit geval is het echter veelal een beetje vervelend dat de verzekeringspremie meteen voor een volledig jaar moet worden betaald. Gelukkig zijn er verzekeraars die je hiervoor een alternatief bieden. Bij verschillende verzekeraars is het dan ook mogelijk om je oldtimer bijvoorbeeld uitsluitend tijdens de zomermaanden te verzekeren. Let wel, dit betekent wel dat je er gedurende rest van het jaar niet mag mee rijden. Zijn er dus met andere woorden enkele mooie winterdagen met een stralend zonnetje die uitnodigen om met de oldtimer te gaan rijden? Dan zal je die dagen helaas aan je voorbij moeten laten gaan.

Tip! Voer altijd een vergelijking uit voor je oldtimerverzekering!

Een oldtimer verzekeren doe je eigenlijk beter niet zonder eerst even een vergelijking uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal je kunnen vaststellen dat er niet onaanzienlijke verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeringen voor oldtimers die op de markt zijn terug te vinden. Wil je graag voordat je een oldtimer gaat verzekeren een vergelijking uitvoeren? Dan is het wellicht de beste keuze om dat te doen bij een objectieve vergelijkingssite. Op die manier zal het voor jou direct duidelijk wordt bij welke partij jouw oldtimer verzekeren mogelijk is tegen de meest interessante voorwaarden en vooral ook tegen de laagst mogelijke kosten

Als je op zoek bent naar de beste onderdelen voor je motor, dan wil je uiteindelijk de beste leverancier vinden. Je kunt bijvoorbeeld een caferacer kopen bij caferacerwebshop, daar vind je meer dan 10.000 artikelen. Je vindt er echt alles wat je nodig hebt. Stel je eens voor: knipperlichten, db-killer, gashendels en ga zo maar door, werkelijk alles is hier te vinden. Deze experts zorgen voor jouw onderdelen voor elk merk. En staan de onderdelen die je zoekt er niet tussen? Dan gaan ze direct voor je op zoek om het onderdeel te vinden. Je kunt alle onderdelen bestellen via de online webshop. Bestel je vandaag voor 21.00 uur, dan heb je het de volgende dag in huis! Op deze manier kun je snel beschadigde onderdelen vervangen of doorgaan met reviseren op de door jou gekochte motorfiets.

 

Gashendels kopen bij Caferacerwebshop

Gashendels kopen bij Caferacerwebshop is uiteraard ook mogelijk. Een gashendel is immers een ontzettend belangrijk onderdeel bij motorfietsen. Zonder dit onderdeel kun je beter gaan lopen, want je verlaat de parkeerplaats niet eens zonder dit onderdeel! Omdat je je gashendel natuurlijk vaak gebruikt, slijt hij veel sneller. Daarom is het voor je eigen veiligheid belangrijk om een ​​kwalitatief hoogwaardige gashendel aan te schaffen. Als je ervoor zou kiezen om door te rijden of een goedkoper exemplaar te kiezen, brengt je jezelf in veel groter gevaar dan je zou willen. De beste merken zijn altijd beschikbaar en snel leverbaar. Denk aan merken als Bitwelle, Domino en Emgo. Nadat je een keuze hebt gemaakt, kun je deze eenvoudig bestellen in de online winkel van caferacer.

 

Knipperlichten van Caferacerwebshop.com

Draai je je stuur naar links richting die mooie lange weg door de bossen, of kies je ervoor om rechtsaf te slaan, en huiswaarts te keren? Voor degenen die achter je rijden is het ontzettend handige informatie en veilig om te weten wat je gaat doen. Daarnaast moet je je natuurlijk ook aan de wet houden, en is een knipperlicht of richtingaanwijzer verplicht op je motor. Gelukkig zijn de knipperlichten van Caferacerwebshop beschikbaar en voldoen deze aan alle eisen van de overheid. Door gecertificeerde knipperlichten te kiezen, kies je voor veiligheid, duidelijkheid en gebruiksgemak. Er zijn zoveel keuzes dat je altijd de maat of stijl kunt vinden die bij jouw motorfiets past. Daarnaast heb je de keuze uit vele gave blinkers en andere componenten (zoals flitsrelais) zodat je snel een nieuwe LED knipperlicht op je motorfiets kunt installeren. Zo ziet iedereen je weer duidelijk en voldoe je aan de wettelijke eisen.

 

DB killer 45 mm

Het geluid van je motorfiets is natuurlijk geweldig. Een brullende motor, die je in elk deel van je lichaam kunt horen en voelen. Dit is het motoronderdeel dat je waanzinnig vindt en duidelijk voor hebt gekozen. Helaas is er wel een wet die bepaalt hoeveel dB uw motorfiets mag  produceren. Het mag namelijk niet hoger zijn dan 80dB. Om deze enorme boetes te vermijden kun je een dB -killer 45mm installeren. Je noemt het ook wel een dB-eater. Dit onderdeel is verkrijgbaar in verschillende maten en je kunt zelfs de keuze maken voor een verstelbaar model. Een mooi exemplaar is bijvoorbeeld de dB-killer 45 mm. Zo voldoe je aan de wettelijke eisen voor het geluid van je motorfiets en ga je veilig de weg op!

Heb jij een elektrische auto tot je beschikking? Dan ben je heel goed bezig voor het milieu! Een elektrische auto stoot namelijk geen CO2 uit. Daarnaast heeft een elektrische auto minder onderhoud nodig dan een benzineauto. Wat houdt dit onderhoud dan precies in? Dat vertellen we in deze blog.  

Het onderhoud 

Het onderhoud bestaat uit een inspectieservice en de remvloeistof en interieurfilter moet soms vervangen worden. Bij een benzineauto zijn dit veel meer onderdelen. Andere onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage dienen ook regelmatig gecontroleerd te worden, zoals banden, remmen, ruitenwissers. 

De APK moet uitgevoerd worden na de eerste 4 jaar, daarna 2 jaar later weer en vervolgens 2 jaar daarna weer. Daarna moet jaarlijks de auto APK gekeurd worden.  

De onderdelen een elektrische auto 

Een elektrische auto bestaat uit een elektromotor, omvormer en lader. Met de lader zorg je dat de auto opgeladen kan worden door middel van een stekker. Dit kan bij verschillende laadpunten. Je kunt gemakkelijk de stekker in het laadpunt stoppen om de auto te laden. De omvormer zorgt ervoor dat wisselstroom omgezet wordt in gelijkstroom. De elektrische motor zet de elektrisch opgewekte energie om in mechanische energie, dit zorgt ervoor dat de auto gaan rijden.  

Soorten elektrische auto’s 

Er zijn inmiddels veel verschillende elektrische auto op de markt te vinden. Zo heb je elektrische auto’s van het bekende merk Tesla, maar ook de andere automerken gaan hier in mee, zoals Hyundai, Volkswagen, Kia, Skoda en ga zo maar even door. Bekijk bijvoorbeeld eens de Skoda Citigo e IV en de Polestar 2.  

Het is een voordeel dat een elektrische auto minder onderhoud nodig heeft dan een auto met een verbrandingsmotor. Wel is het zo dat de aanschaf van een elektrische auto een stuk duurder is dan een benzineauto. Dit komt doordat de productietechnieken nog in ontwikkeling zijn en de productieaantallen nog laag. Wanneer de vraag groter wordt, zullen de productieaantallen ook hoger worden, waardoor een elektrische auto steeds betaalbaarder zal worden.  

auto

Heb je ooit weleens naar een goede autoslotenmaker gezocht? De meeste mensen verliezen vroeg of laat helaas wel een keer hun autosleutel en volgens de wet van Murphy gebeurt dit meestal op het slechtst mogelijke tijdstip.

Bijvoorbeeld wanneer je kilometers ver van huis bent van waar je reservesleutel ligt of wanneer je bijvoorbeeld al te laat bent voor een vergadering. Of erger nog, je kunt ook buitengesloten raken van je auto terwijl de motor nog draait en je je mobiele telefoon, portemonnee of handtas allemaal in de auto hebt liggen. Er zijn een paar dingen die je kunt doen om dergelijke problemen op te lossen of om te voorkomen en in dit artikel geven wij je een aantal goede tips.

De eerste en eenvoudigste methode is om altijd een reservesleutel bij je te hebben. Niet in je handtas, in je portemonnee of in het handschoenenkastje in de auto, nee, echt gewoon bijvoorbeeld in je jaszak. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je zult waarschijnlijk vaak vergeten om de sleutel in de broekzak of jaszak van het kledingstuk te doen, dat je die dag zult gaan dragen.

Ten tweede is het misschien niet altijd mogelijk om een sleutel in een zak te doen. Dit geldt voor veel soorten kleding voor vrouwen, die helemaal geen zakken hebben. De enige manier om dit te omzeilen, is om de sleutel fysiek bij je te dragen door deze bijvoorbeeld aan een ketting om je nek te hangen.

Dit staat niet heel charmant en het dragen van een hard en scherp voorwerp kan je ook verwonden als je per ongeluk betrokken raakt bij een ongeluk of als je misschien valt. Zoals je kunt zien, zijn de eerste en tweede methode niet erg praktisch.

Een andere methode is om te leren hoe je de sloten van de autodeuren kunt openbreken. Je moet dan bijna zelf autoslotenmaker worden. Met een beetje oefening is dit eigenlijk heel goed te doen, maar je krijgt dit alleen maar voor elkaar bij oudere, eenvoudige sloten. Sloten op moderne auto’s zijn behoorlijk geavanceerd en over het algemeen te ingewikkeld om door een amateur te kunnen worden ontgrendeld.

De meest handige en verstandige optie is om een autoslotenmaker in te huren.

Een slotenmaker kan, zelfs als je al je reservesleutels bent kwijtgeraakt, een sleutel voor je bijmaken. Ze kunnen zelfs een geavanceerd elektronisch slot op moderne auto’s ontgrendelen en als je de transpondersleutel kwijt bent kan ook dit worden opgelost. Vergeet niet om altijd alleen een professioneel erkende autoslotenmaker in te huren, want slotenmakers zonder vergunning kunnen je oplichten en nog dieper in de problemen brengen.

Bezoek de website van Slotenmaker –  slotenmaker uit Utrecht