scooter

Het is niet zelden zo dat er foutieve veronderstellingen worden aangenomen door mensen die bijvoorbeeld van plan zijn om een scooter aan te schaffen. Zij blijken er in de praktijk namelijk nog steeds niet zelden vanuit te gaan dat een scooterverzekering niet verplicht is. Dat is echter wel degelijk zo. De verplichting voor gemotoriseerde voertuigen die geldt in Nederland beperkt zich namelijk in het geheel niet alleen maar tot de auto. Ook voor mensen die eigenaar zijn van een scooter en daarmee de weg op willen geldt deze verplichting dus. Wil jij bijgevolg ook graag een verzekering voor je scooter afsluiten? Blijf dan vooral zeker en vast verder lezen!

Wat is de scooterverzekering?

De scooterverzekering is een verzekering die moet worden afgesloten door iedereen die eigenaar wordt van een scooter en daarmee op de Nederlandse wegen wenst te rijden. Vergelijkbaar met de autoverzekering geldt ook voor deze verzekering dat ze wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Dit geldt althans voor de zogenaamde WA-verzekering. Ook vergelijkbaar met de verzekering voor een auto is het dus alleen de verzekering voor schade aan derden die verplicht dient te worden afgesloten. Dat is een meevaller, want dit is de verzekering met de laagste kosten.

De scooterverzekering zorgt ervoor dat je bent verzekerd voor uiteenlopende schadegevallen. Voor welke schadegevallen dat nu precies geldt is afhankelijk van het type verzekering die je afsluit. Kies je alleen voor de WA-dekking? Dan zal je uitsluitend kunnen rekenen op een dekking van schade aan derden. Is er sprake van een uitgebreidere scooterverzekering? Dan zal je tot de vaststelling komen dat ook andere mogelijke gevallen van schade kunnen worden gedekt.

Hoe kan je een scooterverzekering afsluiten?

De scooterverzekering afsluiten kan op meerdere verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie heb je zoals in de inleiding van deze pagina al aangehaald de mogelijkheid om te kiezen voor een verzekering die enkel en alleen de zogenaamde WA-schade dekt. Het gaat hierbij dan om de schade die jij met jouw scooter aanbrengt aan anderen. Voor dergelijke schade geldt dat ze behoorlijk duur kan uitvallen waardoor het in de praktijk van groot belang is dat je daarvoor bent verzekerd. Wil je graag meer uitgebreider je scooter verzekeren? Dan is dat ook mogelijk.

De scooterverzekering afsluiten kan eveneens door te kiezen voor een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering. Voor deze laatste verzekeringen geldt dat ze niet alleen schade aan derden kunnen verzekeren, maar ook bepaalde schadegevallen die betrekking hebben tot jouw eigen scooter. Heel wat mensen opteren voor één van deze scooterverzekeringen ondanks het feit dat ze in de praktijk wel behoorlijk wat duurder kunnen uitvallen.

Welke scooterverzekering is voor jou de beste keuze?

Het merendeel van de mensen stellen zich in de praktijk de vraag welk type scooterverzekering ze nu precies het beste kunnen afsluiten. Wat deze vraag betreft zal je kunnen vaststellen dat het antwoord erop vrij persoonlijk is. Voor de ene persoon zal namelijk gelden dat hij of zij vooral een zo voordelig mogelijke verzekering voor de scooter zal willen afsluiten terwijl de ander net zal willen kunnen rekenen op zo optimaal mogelijke dekkingen. Veel is in ieder geval afhankelijk van:

  1. De waarde waar je scooter over beschikt;
  2. Op welke manier je van je scooter gebruik gaat maken;

In ieder geval is het altijd de moeite waard om even grondig de diverse mogelijkheden op de markt te vergelijken voordat je een definitieve keuze gaat maken. Enkel en alleen op die manier is het namelijk in de praktijk mogelijk om de voor jou meest optimale verzekering voor je scooter af te sluiten.

Hoe hou je de kosten van deze verzekering zo beperkt mogelijk?

Nu je weet op welke manieren je een scooterverzekering kan afsluiten is het natuurlijk ook niet onbelangrijk om te weten hoe je ervoor kan zorgen dat je de kosten zoveel mogelijk binnen de perken kan houden. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat er op diverse manieren kan worden bespaard. In eerste instantie dien je bijvoorbeeld altijd goed de verzekeringen voor scooters die op de markt zijn terug te vinden te vergelijken. Op die manier haal je er de meest voordelige verzekering meteen tussenuit. Dit is echter niet alles. Hou verder ook rekening met de verschillende tips die we hieronder nog voor jou op een rijtje hebben gezet.

Controleer goed alle dekkingen waarover je beschikt

Bij het afsluiten van een scooterverzekering kunnen de verschillende dekkingen waar je op kan rekenen duidelijk aanzienlijk verschillen. Dit is niet alleen afhankelijk van het type verzekering waar je voor je scooter voor kiest, bovendien kan ook de verzekeraar in kwestie een niet onbelangrijke rol spelen. Voor heel wat verschillende dekkingen geldt dat lang niet iedereen er behoefte aan zal hebben, integendeel. Het loont dan ook altijd de moeite om even grondig de verschillende dekkingen door te nemen waar je mogelijks op kan rekenen wanneer je houder bent van een bepaalde verzekering.

Bovenstaande betekent in de praktijk eveneens dat je regelmatig even een nieuwe herziening moet doen van de verzekering van je scooter. Door de jaren heen spreekt het namelijk voor zich dat de waarde van je scooter kan afnemen wat als gevolg heeft dat ook de vereiste dekkingen beperkter zullen uitvallen. Hier je verzekering aan aanpassen is dan ook altijd de moeite meer dan waard.

Is er een eigen risico van toepassing en hoeveel bedraagt die precies?

Wil je graag een scooterverzekering afsluiten en wil je de kosten op die verzekering zo beperkt mogelijk houden? Dan is het altijd interessant om grondig stil te blijven staan bij het eigen risico dat er op van toepassing is. Concreet betekent dit dat je na moet gaan hoeveel je in geval van schade zelf dient te betalen en voor welk gedeelte de verzekeraar tussenkomst zal verlenen. Hoe hoger het eigen risico is gelegen, des te lager de premie voor je verzekering kan uitvallen. Denk dus in de praktijk zeker niet automatisch dat het altijd het interessantst is om de beschikking te hebben over een verzekering voor een scooter die zich kenmerkt door een zo laag mogelijk eigen risico. Dat is namelijk iets wat je in de praktijk net zomaar even heel wat extra geld kan kosten.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende verzekeringen van Alpina Verzekeringen.